Zachodniopomorskie: niemal 6 tys. cudzoziemców więcej

Na koniec czerwca tego roku w Zachodniopomorskiem było 48,6 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. To więcej niż na koniec marca 2022 roku.

W marcu 2022 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS w województwie zachodniopomorskim było 42,7 tys. Na koniec czerwca natomiast zarejestrowano 48,6 tys. obcokrajowców. Na terenie szczecińskiego ZUS ponad 37,8 tys. i prawie 10,8 tys. w Koszalinie.

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich niemal 38 tys. (w Szczecinie 29,4 tys., w Koszalinie 8,4 tys.). To wzrost w stosunku do ponad 32,5 tys. Ukraińców zgłoszonych w marcu tego roku.