Wybrano Zarząd Powiatu Stargardzkiego

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego nowej kadencji dokonano wyboru nowego Zarządu.

Jedna kandydatura Iwony Wiśniewskiej została zgłoszona na stanowisko Starosty Stargardzkiego. Podczas tajnego głosowania, w którym uczestniczyło 21 obecnych radnych, 15 zagłosowało za a 6 wstrzymało się od głosowania.

W podobnych okolicznościach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych kandydatur, doszło do wyboru V-ce Starosty i Członka Zarządu. Na funkcję V-ce Starosty został wybrany Marek Stankiewicz, natomiast na stanowisko Członka Zarządu wybrano Łukasza Wilkosza. Obie te kandydatury zostały pozytywnie rozpatrzone przez radnych.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego:

Starosta Stargardzki – Iwona Wiśniewska
Wicestarosta Stargardzki – Marek Stankiewicz
Członek Zarządu – Łukasz Wilkosz

Fot. Starostwo Powiatowe w Stargardzie