Wmurowano kamień węgielny pod morską fabrykę Vestasa

Wmurowano kamień węgielny pod nową morską fabrykę Vestasa. Udział w uroczystości wziął Król Danii Fryderyk X oraz m.in. Minister Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej Lars Aagaard. Oczekuje się, że nowa fabryka, która będzie produkować łopaty do morskich turbin wiatrowych, będzie gotowa do użytku w 2026 r. i w dłuższej perspektywie utworzy ponad 1000 miejsc pracy w okolicy. 

Król uczestniczył także w otwarciu konferencji „Wiatr, fale i przewody”. Celem konferencji było stworzenie możliwości, aby duńskie firmy mogły zaoferować swoje rozwiązania technologiczne w obszarze energetyki wiatrowej. W obecności króla został podpisany protokół ustaleń pomiędzy portami Szczecin i Esbjerg.

Foto: Royal Danish Embassy in Warsaw