Większość studentów UTW to kobiety

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, panie stanowią ponad 84 procent wszystkich uczestników zajęć.

W zachodniopomorskiem działają 33 Uniwersytety Trzeciego Wieku do których uczęszcza ponad 6 tysięcy seniorów. Główną ideą instytucji jest aktywizacja, edukacja i integracja osób starszych.

Ponad połowa słuchaczy ma wykształcenie średnie (52,6 proc.). 35 procent to osoby po studiach. Co ósmy student UTW posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe.