W Świnoujściu szukają rodziców zastępczych. Miał do tego zachęcić piknik

W sobotę w Świnoujściu zorganizowano piknik podczas którego promowano rodzicielstwo zastępcze.

W Świnoujściu są poszukiwani rodzice zastępczy. Ta forma rodzicielstwa jest daje szansę dla dziecka na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów na sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

– Trzeba posiadać dużo empatii, aby przekazać ją dzieciom – mówi Ewa Morawska, kierownik działu pieczy zastępczej świnoujskiego MOPR-u.

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.

O powierzeniu dziecka rodzicom zastępczym może zdecydować wyłącznie Sąd Rodzinny.