W powiecie stargardzkim rządzą kobiety

Tam wynika z rankingu opublikowanego przez portal wspolnota.org.pl. Zestawienie powstało na podstawie średniej ważonej, w której pod uwagę brano płeć starosty, członków zarządu powiatu, a także radnych. Tak skonstruowany algorytm wyniósł powiat stargardzki na 1 miejsce. Przypomnijmy, w zarządzie powiatu kobiety zasiadają na wszystkich trzech stanowiskach, natomiast w radzie powiatu stanowią niemal połowę wszystkich radnych obecnej kadencji.

Warto dodać, że w Polsce są dwa powiaty, w których kobiet nie ma w obu najważniejszych organach starostwa. Są to powiaty strzelecko-drezdenecki, a także bartoszycki.