W pobliżu Szczecina wybudują reaktor jądrowy!

 W środę ma zostać podpisane porozumienie dotyczące rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR. Porozumienie podpiszą Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Reaktor będzie służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. Zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym. Współpraca w tym zakresie pozwoli na opracowanie planu wdrożenia na pełną skalę wykorzystania energii jądrowej do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty Police.
W pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 15 MW.
Foto ilustracyjne: Pixabay