W Koszalinie powstanie centrum usług społecznych. Wszystko w „jednym okienku”

W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła władzom Koszalina promesę o wartości 2,4 mln zł na utworzenie w mieście pilotażowego centrum usług społecznych. – Dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy od tego roku można tworzyć na poziomie lokalnym centra usług społecznych. Pierwszym beneficjentem programu jest właśnie Koszalin – mówiła minister Maląg.

Do końca kwietnia gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie w sumie 30 pilotażowych centrów usług społecznych. To 100 mln zł z budżetu państwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostały podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych.

Koszalin wkrótce z centrum usług społecznych

Pierwszą gminą, której wniosek został skierowany do dofinansowania, jest Gmina Miasto Koszalin. W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła władzom miasta promesę o wartości 2,4 mln zł na utworzenie takiego centrum.

Jak wskazała, już niedługo mieszkańcy gminy będą mogli w jednym miejscu, czyli w tzw. jednym okienku, korzystać z usług  wsparcia rodziny, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz z działań wspierających aktywność mieszkańców. Nowa jednostka organizacyjna gminy zostanie utworzona poprzez przekształcenie tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– Dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy od tego roku można tworzyć na poziomie lokalnym centra usług społecznych. Pierwszym beneficjentem programu jest właśnie Koszalin – podkreśliła minister Maląg.

Wsparcie dla rodzin, dla seniorów, dla przedsiębiorców

Szefowa MRPiPS podczas briefingu prasowego mówiła też m.in. o programach społecznych i polityce senioralnej rządu, wsparciu dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej oraz o wydłużeniu do 26 lipca dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

– Dane głównego urzędu statystycznego jednoznacznie pokazują, że spada poziom ubóstwa. Dotyczy to zarówno osób starszych, jak i rodzin z dziećmi. Działania na rzecz rodzin są skuteczne. To efekt dobrej współpracy rządu i prezydenta Andrzeja Dudy – stwierdziła minister Marlena Maląg.