W Goleniowie dotacje trafią do klubów sportowych

Wyjaśniła się sprawa wypłaty dotacji dla klubów sportowych w Goleniowie. W ostatnich dniach było gorąco. Radny Robert Kuszyński złożył wniosek o wstrzymanie dotacji do czasu wyjaśnienia procedur i rzetelności tych wypłat w Gminie Goleniów przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Potem jednak wniosek wycofał, i zaapelował do burmistrza o wypłatę środków. Wczoraj odbyło się spotkanie wiceburmistrza Banacha z prezesami klubów. Wiadomo, że nie wszyscy byli zadowoleni z wysokości uzyskanych kwot. Co ustalono, mówi rzecznik gminy Goleniów Anna Szczerba:

Wiceburmistrz Tomasz Banach zwołał spotkanie zamknięte z zarządami klubów w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie podziału dotacji. Więc po przedstawieniu procedur i dyskusji, prezesi klubów sportowych zaakceptowali zasady podziału oraz kwoty dotacji na rok 2023. Oznacza to, że 10 lutego zostanie uruchomiona procedura wypłaty dotacji celowych.

Na spotkaniu zadecydowano wspólnie, że powstanie Gminna Rada Sportu, która zajmie się przygotowaniem nowych procedur i podziału kwot dla klubów na kolejne lata.