Uważajmy przy zakupach online

Zawsze korzystajmy ze sprawdzonych portali internetowych, sprawdzajmy opinie o sprzedawcy. Unikajmy zakupów przedmiotów o rażąco niskiej cenie – przypomina Starszy Sierżant Beata Gałka Oficer Prasowy Komendy Miejskiej w Koszalinie.

Oszuści wykorzystują niewiedzę, brak ostrożności, a czasami zwykłą naiwność. Schemat jest zwykle taki sam. Ofiara kupuje towar przez internet, a następnie, pomimo przelania pieniędzy na konto sprzedawcy, nie otrzymuje opłaconego przedmiotu. Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaliście oszukani, koniecznie zgłoście ten fakt na Policję.

Dodaje Gałka. Policja przez cały rok otrzymuje zgłoszenia o internetowych oszustwach, jednak przed świętami skala tego przestępczego procederu stanowczo wzrasta.