Urząd Miejski komentuje wczorajsze zdarzenie w parku Chrobrego

Przypomnijmy, w czwartek, kilka minut po 17:00 gałąź runęła na plac zabaw. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Do sprawy odniósł się dziś stargardzki Urząd Miejski: 

Złamanie gałęzi drzewa zwłaszcza w miejscu takim, jak plac zabaw nie może się powtórzyć. Prezydent Rafał Zając polecił wszczęcie pilnej kontroli kondycji drzewostanu w parkach. Do czasu jej wyników plac zabaw w Parku Chrobrego będzie niedostępny.
Zdarzenie, do którego doszło w czwartkowe (6.06.) późne popołudnie jest w opinii prezydenta niedopuszczalne. Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg, chodników, w parkach i na placach zabaw podlegają regularnej kontroli. Zarząd Usług Komunalnych jest zobowiązany do utrzymania drzewostanu w stanie niezagrażającym zdrowiu i życiu ludzi.
W związku z wydarzeniem w Parku Chrobrego prezydent Rafał Zając polecił ZUK-owi przedstawienie raportu z działań prowadzonych w zakresie kontroli drzew. Do czasu jego opracowania plac zabaw będzie niedostępny, a pobliskie alejki wyłączone z użytkowania.
O wynikach raportu będziemy informować.