Młodzi widzowie to trudni rozmówcy

Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, prelekcje, wykłady, do tego warsztaty medialne i społeczne - tak…

O programie Kino Szkoła

Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, prelekcje, wykłady, do tego warsztaty medialne i społeczne - tak…

Projekt Kino Szkoła realizowany w Stargardzie

Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, prelekcje, wykłady, do tego warsztaty medialne i społeczne - tak…