Szpital „Zdroje” i Szpital Wojewódzki w Koszalinie z kolejnym dofinansowaniem

Dwie medyczne placówki podległe samorządowi województwa skorzystają z dodatkowych funduszy na inwestycje. Wsparcie w łącznej wysokości 427 tys. zł trafi do Szpitala „Zdroje” w Szczecinie i Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. To kolejne dofinansowanie dla marszałkowskich jednostek ochrony zdrowia przeznaczone na remonty, modernizacje i zakupy sprzętu w 2022 roku. W marcu Urząd Marszałkowski przekazał szpitalom ponad 12 mln zł.

Decyzję o dodatkowym wsparciu dla obu jednostek podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przychylając się do wniosków dyrektorów szpitali. Placówki otrzymają 427 tys. zł.

– W marcu na tegoroczne inwestycje przekazaliśmy naszym szpitalom ponad 12 mln zł. Jednocześnie zarezerwowaliśmy w budżecie środki na przedsięwzięcia, których podległe nam placówki ochrony zdrowia nie były w stanie przewidzieć na początku roku. Teraz korzystamy w tych możliwości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji jednostek i przeznaczamy dodatkowe fundusze na kolejne inwestycje medyczne – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Szpital „Zdroje” ćwierć mln zł przeznaczy na remont stacji uzdatniania wody, w tym montaż nowych rur
i armatury, modernizację dróg wewnętrznych oraz chodników, a także remont dachu obiektu hotelowego, gdzie wymieniona zostanie papa, opierzenia blacharskie i otoczenie kominów. Całość prac oszacowano
na 253 tys. zł.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie dotację w wysokości 177 tys. zł wykorzysta na remont pomieszczeń na potrzeby Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji. W tym celu placówka planuje zagospodarować sale po dawnej Centralnej Sterylizatorni. W tych pomieszczeniach przeprowadzone zostaną prace budowlane, zamontowane będą nowe okna, drzwi i instalacja. Do wyremontowanych przestrzeni trafi docelowo sprzęt rehabilitacyjny (zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego, multisensoryczny system terapeutyczny kończyn) zakupiony ze środków resortu zdrowia. Koszt prac wyniesie w sumie 180 tys. zł.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 placówek ochrony zdrowia, z czego 7 z nich to specjalistyczne szpitale. Warto wspomnieć, że w marcu br. do 6 jednostek trafiło ponad 12 mln zł. Wsparcie przyznano m.in. Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie, który 2,5 mln zł przeznaczy na zakup dwóch aparatów RTG oraz aparatu USG, a także Szpitalowi Zdroje, gdzie dotacja w wysokości 5 mln zł umożliwi w 2022 roku np. częściową modernizację przy ul. Mącznej pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego czy zakup aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii.