Szpital w Pyrzycach ma nową pracownię fizjoterapii

Nowa pracownia fizjoterapii w Pyrzycach funkcjonuje w szpitalu powiatowym.  Jest tam prowadzona rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ambulatoryjnych. Prace inwestycyjne trwały od drugiej połowy sierpnia 2022 r. 

Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 500 000,00 zł  z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inwestycja obejmowała remont pomieszczeń i zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Uruchomienie nowej pracowni jest jednocześnie pierwszym etapem przeniesienia do nowych pomieszczeń izby przyjęć, która aktualnie zlokalizowana jest w dolnej części szpitala. 

W wyremontowanej części budynku szpitala pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz pod opieką wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego młodych i ambitnych fizjoterapeutów. 

Pracownicy nowo otwartej pracowni wykonują  wielokierunkowe zabiegi w ramach: hydroterapii, kinezyterapii, masaży leczniczych, fizykoterapii.

Foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki