Szczeciński Park Żeromskiego z projektem rewitalizacji

Szczecińskie aleje w Parku Żeromskiego doczekają się gruntownego remontu. Zniszczoną nawierzchnie zastąpi zupełnie nowa. Jednak to nie wszystkie plany projektu. O więcej szczegółów Twoje Radio zapytało rzecznika miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Projekt zakłada rewitalizację 4 km alejek. To będzie kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy kilka lat temu. To nie tylko będzie rewitalizacja, ale również i monitoring, oświetlenie, ławki. Właściwie całkowita rewitalizacja poprowadzona w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na koniec roku będziemy chcieli ogłosić przetarg, to będzie duży przetarg, dlatego zakładamy, że w 2022 wybierzemy wykonawcę, a prace potrwają do 2023.

Prace nad projektem są niemal zakończone. Przetarg odbędzie się jesienią.