Szczecin wzorowo współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Już po raz trzeci Miasto zdobyło tytuł Samorządowego Lidera Współpracy z NGO.

Szczecin otrzymał tytuł lidera w kategorii: Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu. Komisja konkursowa doceniła różnorodność w zakresie form i narzędzi współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe, zwróciła uwagę, że dzięki współpracy ze stałymi już partnerami wprowadzane są programy umożliwiające udzielanie mikrodotacji dla organizacji i grup mieszkańców. Szczególne uznanie zdobyła prowadzona przez Miasto, we współpracy z partnerami społecznymi, akcja pomocy #Szczecin Pomaga.

Źródło: UM Szczecin