Szczecin: Postęp prac na Wojska Polskiego (ZDJĘCIA)

Zmienia się śródmiejski odcinek Al. Wojska Polskiego. Nie ma już śladu po starej nawierzchni. Trwają prace ziemne, które wykonawca prowadzi zgodnie ze standardami zieleni.
Już od ponad miesiąca trwa przebudowa Al. Wojska Polskiego. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską. Rozebrana została stara nawierzchnia jezdni i rozpoczęły się roboty ziemne. Co istotne, roboty ziemne prowadzone są zgodnie z zarządzeniem dot. standardów zieleni.
Roboty ziemne w sąsiedztwie drzew, wykonywane są głównie ręcznie, praktycznie bez naruszenia systemów korzeniowych i bez użycia sprzętu ciężkiego w obrysie koron drzew. W ramach zabezpieczenia przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, wykonane zostało odeskowanie pni. Dodatkowo zachowana została rezerwa przestrzeni pod wyznaczoną Strefę Ochrony Drzew – SOD. Przestrzeń ta jest ponadto wygrodzona od pozostałego terenu budowy.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Koszt prac to ponad 80 mln zł. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
Foto: Szczecińskie Inwestycje Miejskie