Szczecin.Na Międzyodrzu rozpoczyna się kolejny etap robot. Zobacz co i kiedy będzie się działo

Od poniedziałku 26 września, przez blisko dwa tygodnie w różnych punktach przebudowywanego układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków, prowadzone będą prace związane z układaniem na jezdniach warstwy ścieralnej nawierzchni. To oznacza dla kierowców tymczasowe utrudnienia w ruchu. 

Wykonanie zaplanowanych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Roboty drogowe będą etapowane. Etapowanie obejmie zamykanie dla ruchu ulic Energetyków, Zbożowej, Władysława IV, Celnej, Św. Floriana, Bulwaru Gdańskiego i Śląskiego, Bytomskiej. Tam gdzie to będzie konieczne, zachowany zostanie dojazd do firm. Może występować również ręczne kierowanie ruchem. Komunikacja miejska kursować będzie bez zmian.

Harmonogram robót

26-28.09.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Energetyków w rejonie ronda. Nastąpi tymczasowe zamknięcie ronda na ulicy Energetyków. Prace mają być prowadzone w godzinach nocnych. Ruch pojazdów będzie odbywać się na wprost dla obu kierunków oraz w prawo na ul. Św. Floriana dla pojazdów jadących w kierunku Centrum Szczecina. Może wystąpić ręczne kierowanie ruchem.

Roboty na rondzie będą prowadzone w trzech etapach:

Etap I – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na wyspach przy skrzyżowaniu ulic Energetyków i Świętego Floriana.

Etap II – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na pasie wewnętrznym. Ruch zostanie poprowadzony pasem zewnętrznym.

Etap II – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na pasie zewnętrznym. Ruch zostanie poprowadzony pasem wewnętrznym.

29-30.09.2022 – prace prowadzone będą w rejonie nowego ronda przy ulicy Zbożowej i Władysława IV i parkingu. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy. Objazd zostanie wytyczony przez ul. Spichrzową.

29-30.09.2022 w godzinach od 23:50 do 5:00 wykonywany będzie demontaż rozjazdów nakładkowych na torowisku tramwajowym. Tym samym przywrócony zostanie docelowy ruch tramwajowy na ul. Energetyków.

1.10-3.10.2022 w godzinach od 3:00 rano do 4:00 rano prace prowadzone będą wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica Energetyków zostanie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych. Zachowany zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – Al. Niepodległości, Placem Żołnierza oraz Trasą Zamkową.

Prace wzdłuż ul. Energetyków prowadzone w dwóch etapach:

Etap I – prace będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.

 

Etap II – prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański/Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.

3-4.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.

5.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Bulwar Śląski i Gdański. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.

6.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Św. Floriana. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.