Świnoujski szpital kupi nowoczesny tomograf komputerowy

Od 1 września powinien zacząć działać nowoczesny tomograf komputerowy. Ma kosztować 2,5 mln złotych. Na czas remontu pracowni i  usytuowania nowego tomografu zostanie posadowiony obiekt tymczasowy z  tomografem, aby pacjenci nie pozostali bez diagnostyki w tym zakresie – czytamy w biuletynie samorządowym.

– Planowany jest zakup tomografu 64–rzędowego, uzyskującego min. 128 warstw submilimetrowych – mówi Dorota Konkolewska, prezes Szpitala Miejskiego. – Inwestycja z  wymianą tomografu, remontem i  doposażeniem pracowni jest oszacowana na 2,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzi ze środków Budżetu Obywatelskiego, na który to projekt wskazali mieszkańcy miasta – dodaje.