Świnoujście: Inwestycje w ramach Polskiego Ładu zapowiedziane

Prezydent Świnoujścia zapowiedział trzy projekty, o dofinansowanie których miasto będzie się starać w ramach Państwowego Funduszu Polski Ład. Szczegóły planowanych inwestycji zapowiedziano w ramach czwartkowej konferencji prasowej.

Tym projektem największym, wymagającym największego nakładu, jest projekt związany z budową stacji uzdatniania wody Mulnik. To jest kwota 70 mln zł. Drugi projekt to budowa nowego układu komunikacyjnego, związanego z ulicą  Nowojachtową jak również ulicą Rogozińskiego, czyli nowej drogi, która doprowadzi ruch samochodowy do nowej dzielnicy uzdrowiskowej. Trzecie zadanie do 5 milionów chcemy przeznaczyć na zakup ekologicznych autobusów, żeby wzmocnić komunikację autobusową na czas otwarcia tunelu i nowych połączeń, które otwarcie tunelu będzie generowało.

 

Jeżeli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, miasto może liczyć na wsparcie rzędu 95% sumy inwestycji na dwa największe projekty oraz 85% na trzeci projekt do 5 mln złotych.