Świetne wyniki matur w „Starym”. Ogólniak zaprasza niezdecydowanych uczniów

O wynikach matur i rekrutacji do szkoły z Andrzejem Albrewczyńskim, dyrektorem I LO w Stargardzie rozmawiała Aleksandra Zalewska – Stankiewicz.

Rozmowa do wysłuchania tutaj: