Energopol uspokaja w sprawie prowadzonych inwestycji

Przypomnijmy, chodzi o Energopol – Szczecin S.A., które 17 września 2018 r. podpisało z miastem Świnoujście umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tunelu. W konstrukcji konsorcjum Energopol Szczecin posiada najmniejszy udział (20 proc.).

– Umowa firm przewiduje taką sytuację, że któryś z udziałowców wycofa się z przedsięwzięcia. Wówczas jego obowiązki przejmą pozostali udziałowcy. Sytuacja związana z Energopolem nie będzie miała wpływu na przebieg inwestycji i nie zagraża jej w żaden sposób. Dowodem tego ma być podpisanie w najbliższych dniach umowy na zakup maszyny, która ma wydrążyć nasz tunel – relacjonuje ze Świnoujścia nasz reporter Wojtek Basałygo.

17 lipca wykonawca ma także złożyć gotowy projekt przeprawy w celu uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Firma Energopol, która jest także odpowiedzialna między innymi za przebudowę węzła Kijewo, drogi S3 na odcinku Dąbie-Rzęśnica, a także budowę obwodnicy Wałcza rzeczywiście pod koniec czerwca złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie o ogłoszenie upadłości. W związku z pojawiającymi się informacjami o zagrożeniu prowadzonych przez firmę inwestycji, otrzymaliśmy oświadczenie Zarządu Spółki, w którym firma informuje, że powodem złożenia wniosku było wystąpienie w czerwcu zdarzeń mających negatywny wpływ na kondycję finansową spółki, a to z kolei może mieć wpływ na możliwość dalszego prowadzenia podstawowej działalności w sposób niezakłócony oraz możliwość dokonywania terminowych spłat wierzycieli. Zarząd Spółki zapewnia, że o tym fakcie poinformował kluczowych zamawiających, a także banki. W oświadczeniu czytamy również, że w ostatnich dniach firma przeprowadziła wiele rozmów mających na celu stworzenie sytuacji pozwalającej na dalsze kontynuowanie rozpoczętych inwestycji, a efekty tych spotkań napawają nadzieją, iż uda się w najbliższym czasie rozwiązać bieżące problemy spółki.