Stworzą Eko-pracownię w Zespole Szkół w Ińsku. Rewolucyjny sposób na poznanie biologii

Symulator obiegu wody w przyrodzie, model przedstawiający działanie energii odnawialnej czy zestaw do badania wody, gleby i powietrza – to tylko część planowanego wyposażenia nowoczesnej sali naukowej, która – dzięki prawie 39 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – powstanie w Szkole Podstawowej w Ińsku.

Dziś Prezes Funduszu Marek Subocz i Burmistrz Ińska Jacek Liwak podpisali umowę dofinansowania.

 – Ideą programu Eko-Pracownia jest pokazanie uczniom fascynującego świata nauki, szczególnie dotyczącej środowiska i ochrony przyrody. W nowej sali uczniowie będą mogli w przystępny sposób uczyć się biologii – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

W „Ekopracowni moich marzeń” pojawią się nowe biurka, ławki i inne meble, multimedialna tablica z projektorem, tablica na temat parków narodowych i ekologiczna mapa Polski. Koszt to prawie 43 tys. zł, w tym 90% to dotacja Funduszu. Nowa sala w miejscu obecnej klasy biologicznej ma być gotowa przed końcem listopada.

Eko-Pracownia to nowy program WFOŚiGW w Szczecinie dla szkół podstawowych i średnich, które mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do maksymalnie 50 tys. złotych m.in. na modernizację i doposażenie pracowni w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki; wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Fundusz w ramach pierwszej edycji programu Eko-Pracownia przekaże Beneficjentom ponad 575 tysięcy złotych. Dzięki temu w regionie powstanie 13 sal edukacyjnych – m.in. w Stargardzie, Sianowie, Bierzwniku, Szczecinku, Łubowie, Gościnie, Węgorzynie i Wałczu.

Łączny koszt prac to ponad 640 tysięcy złotych.

Foto: WFOŚiGW