Strażacy z regionu mają szansę na dodatkowe środki pieniężne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Z naboru wykluczone są jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w ramach I, II, III edycji Programu „Mały Strażak”.

Termin naboru wniosków od 06 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl.