Starostwo odczuje reformę edukacji

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek w roku szkolnym 2019/2020, przewidywana subwencja oświatowa z budżetu państwa wynieść ma niemal 52 milionów złotych. Wydatki z kolei to niemal 66 milionów złotych. Jak twierdzą przedstawiciele starostwa, w ministerialnej symulacji nie uwzględniono podwójnego naboru. Przypomnijmy, w szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje obecnie 36 klas pierwszych. Ta liczba od nowego roku szkolnego, zwiększy się do 67 oddziałów. Do tego placówki muszą się odpowiednio przygotować.

Powinno być więcej pomieszczeń, sal. Musimy zatrudnić więcej nauczycieli. W tej chwili zaczynamy o 0 8.00 i większość lekcji o 13.30 jest zakończona. Od września zaczynać będziemy o 7.30 i lekcje potrwają maksymalnie do 16.00 – mówi dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu stargardzkiego starostwa Jerzy Hernet.

Od września do stargardzkich szkół ponadpodstawowych uczęszczać będzie niemal 1000 uczniów więcej, niż w roku szkolnym 2018/2019. O profilach klas w poszczególnych szkołach, starostwo poinformuje w połowie miesiąca.