Coraz wyższe standardy w stargardzkim zakładzie karnym

Jeszcze w październiku na terenie jednostki oddany zostanie budynek gospodarczy. W ciągu kilku miesięcy do dyspozycji personelu oraz samych osadzonych będą dwa zupełnie nowe pawilony mieszkalne. To oznacza, że więźniowie przeniesieni zostaną ze starych baraków do nowoczesnego kompleksu.

– W październiku zostanie otwarty budynek gospodarczy, w którym będą magazyny mundurowe, kuchnia i pralnia. W marcu 2020 roku oddane będą 2 budynki o łącznej pojemności 516 osadzonych. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe – mówi rzecznik zakładu Grzegorz Terlikowski.

Na zmianach skorzystać mają nie tylko osadzeni. Poprawi się także jakość pracy personelu.

– Obecnie zakład jest jednostką przeludnioną. W celach przebywa często 7 osób. W nowych budynkach będą one 4-osobowe. Przede wszystkim zmniejszy to ilość konfliktów, obniży koszty utrzymania osadzonych oraz będą większe szanse na readaptację społeczną i resocjalizację – dodaje Grzegorz Terlikowski.

Co ważne, przy budowie nowych pawilonów oprócz wykwalifikowanej kadry, pracują sami więźniowie.