Stargard. Przeznaczą pieniądze dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie otrzymało z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł. na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Mówi jego Prezes – Janusz Tartanus.

Generalnie my się zajmujemy zabezpieczeniem miejsc mieszkalnych dla tych ludzi bezdomnych – wyżywieniem i pomocą taką doraźną. Jeżeli chodzi już o sam proces wyjścia z bezdomności, to współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z wieloma innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w Stargardzie, żeby jakoś ten program wyjścia z bezdomności układać. Z moim informacji, które w tej chwili posiadam, to w samym naszym mieście jest około 120 osób bezdomnych, ale to jest cały czas rotacja. To nie jest liczba stała, bo to się co chwilę zmienia.

Koszalińskie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta otrzymało dofinasowanie w kwocie 30 tys. zł. na przystosowanie placówki do nowoczesnych standardów. O codziennej pracy Towarzystwa mówi jego sekretarz Jolanta Łepek.

Prowadzimy schronisko dla bezdomnych kobiet i dla bezdomnych mężczyzn. Noclegownię, ogrzewalnię oraz dodatkowo mamy mieszkania wspierane, ich jest pięć. Mieszkanie wspierane to jakby ostatni etap wychodzenia z bezdomności, czyli jakby trzeba przejść po kolei – ogrzewalnia, noclegownia, schronisko. W międzyczasie podpisujemy indywidualny program wychodzenia z bezdomności, opracowujemy plan działania i jeżeli stwierdzamy, że ta osoba chce zrobić postępy, to kierujemy ją na takie mieszkanie. Jest pod naszą kontrolą, prowadzi życie.

50 tys. zł otrzymał również Bank Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu.