Stargard: Kiedy odmalują rondo?

Wracamy do tematu odświeżenia znaków poziomych na rondzie u zbiegu Skłodowskiej-Curie, Gdańskiej, Światopełka i Chrobrego w Stargardzie.

Miesiąc temu, odpowiedzialna za to miejsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała, że jeszcze w czerwcu – oznakowanie zostanie odmalowane lub wybrukowana zostanie wyspa środkowa. Minął miesiąc, a znaki są tam cały czas niewidoczne. Teraz zarządca skrzyżowania deklaruje, że biała farba pojawi się w ciągu dwóch tygodni.

– Chcemy wykonać nowe oznakowanie poziome na tym rondzie już nie na żółto, tylko na biało, czyli jako element stałej organizacji ruchu. W ciągu dwóch tygodni takie oznakowanie zostanie wykonane. Teraz jesteśmy jeszcze na końcówce wprowadzania zmian do stałej organizacji ruchu – mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Cały czas pod uwagę brane jest także wybrukowanie wyspy środkowej.

 – Analizujemy kwestię wybrukowania wyspy środkowej. Planujemy to mniej więcej w drugiej połowie roku. Wszystko zależy od posiadanych środków na bieżące utrzymanie – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Początkowo rondo miało być tam tymczasowo – na czas przebudowy dwóch innych skrzyżowań. Po tym jak zdało ono egzamin, GDDKiA podjęła decyzję o pozostawieniu tam ruchu okrężnego.