Sprzedawał narkotyki małoletnim. Teraz stanie przed sądem

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono posiadanie i handlowanie środkami odurzającymi. 

Sprzedawał narkotyki innym osobom, które zażywały i rozprowadzały je dalej. Wśród tych osób byli małoletni.

W domu mężczyzny znaleziono marihuanę, amfetaminę oraz mieszaninę  izomerów strukturalnych 3-CMC i 4-CMC. Na podstawie przeprowadzonych w toku postępowania dowodów ustalono, że mężczyzna przekazywał odpłatnie środki odurzające innym osobom w celu ich dalszej odpłatnej dystrybucji oraz wielokrotne odpłatnie udzielił małoletniemu substancji psychotropowej.