„Pleciuga” ze wsparciem Województwa Zachodniopomorskiego

Szczeciński Teatr Lalek „Pleciuga” otrzyma wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. To 400 000 złotych, które zostanie przekazane na realizację działań artystycznych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Wszystko w ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Środki, które zostaną przekazane instytucji w ramach tegorocznej dotacji, zostaną wykorzystane w wielu różnych obszarach funkcjonowania Teatru. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie m.in. przygotowanie, eksploatacja i promocji spektakli premierowych i innych projektów artystycznych, organizacja warsztatów tematycznych oraz wydanie publikacji i opracowań dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców, poświęconych rozmaitym dziedzinom edukacji teatralnej.