Spór o ścieżkę wokół Jeziora Nowogardzkiego

Wnioskował o to burmistrz Robert Czapla, argumentując, że skoro gmina podpisała już umowy na wykonanie wszystkich pozostałych odcinków trasy, to należy wykonać i ten prowadzący przez teren w pobliżu Domu Pomocy Społecznej. Radni zgody na to jednak nie dali, jedna z nich, Jowita Pawlak, wyjaśnia, że nie było żadnej pewności, że inwestycja uzyska dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Radni podkreślają, że leśną ścieżką prowadzącą przy DPS da się przejechać rowerem, pętlę wokół jeziora będzie więc można rowerem pokonać, a w budżecie na jej modernizację pozostawili nieco ponad 350 tys. zł. Burmistrz Czapla mówi, że zastanawia się obecnie, c o z tym fantem zrobić.

Odcinki ścieżki rowerowej wokół Jeziora Nowogardzkiego, na których wykonanie już zostały podpisane umowy, mają być gotowe jesienią.

Paweł Palica