Solidarnie z najbardziej potrzebującymi – bank Żywności Szczecin ponownie zaoferuje pomoc

Ile   razy  zdarzyło   się  nam   kupić   więcej jedzenia  niż   potrzebowaliśmy?   Pewnie  trudno  policzyć wszystkie takie przypadki. Nadwyżek produktów wcale nie trzeba wyrzucać do kosza.

Przekonuje o tym Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia, który przeprowadzi w drugiej połowie roku akcję redystrybucji   żywności   na   potrzeby   rodzin   i   osób   w   trudnej   sytuacji   życiowej   na   Pomorzu Zachodnim. Inicjatywa otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Projekt   zakłada   stałe   i   systematyczne   pozyskiwanie   żywności,   gromadzenie   jej   i   przekazywanie   za pośrednictwem   partnerów   akcji   dla   osób   najbardziej   potrzebujących.   Redystrybucję   produktów przeprowadzą organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i fundacje na terenie miasta Szczecin oraz czterech powiatów: pyrzyckiego, polickiego gryfińskiego i kamieńskiego. Skorzystać z nich będą mogły dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne czy samotni rodzice.

 

Tej inicjatywie przyświecają najbardziej szlachetne wartości. Dzięki niej możemy się również wiele dowiedzieć. Na przykład jak planować racjonalnie zakupy, jak nie marnować żywności, a przede wszystkim, że możemy podzielić się nią z osobami, które znalazły się z dużo trudniejszej sytuacji niż my sami.

zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz