Słuchacz zapytał, co z zapowiadanym remontem kamienicy na ul. Młyńskiej. Mamy odpowiedź

Słuchacz Krzysztof ze Stargardu zgłosił się do Twojego Radia z zapytaniem, na jakim etapie jest zapowiadany na ten rok remont kamienicy przy ulicy Młyńskiej w Stargardzie. Zapytaliśmy o tę sprawę Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Mówi Natalia Czajkowska-Rzeszut:

„Mamy opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie termomodernizacji tego budynku. Chcielibyśmy w ramach tych prac zrealizować między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty remontowe klatki schodowej, a także wymianę źródeł ogrzewania w lokalach mieszkalnych. W związku z tym, że na realizację tych prac jest możliwe pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, przygotowujemy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z funduszu termomodernizacji i remontów.”

Złożenie wniosku planowane jest do końca września. Po uzyskaniu dofinansowania prace powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Przypominamy, że możecie odzywać się do redakcji Twojego Radia z każdą sprawą pod numerem 512 820 000.
Fot.: słuchacz Krzysztof