Sanepid skontrolował miejsca wypoczynku.  Wyniki napawają optymizmem.

– Większość tych wypoczynków jest w bardzo dobrym stanie. W zaledwie trzech przypadkach inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości – mówi Małgorzata Kapłan z wojewódzkiego Sanepidu.

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły złego stanu sanitarno-technicznego budynków. Wśród najczęstszych uchybień był brak ciepłej wody, nieprawidłowy odstęp miedzy łóżkami oraz brak wydzielonego miejsca do spożywania posiłków.