Zostaw podatek tam, gdzie mieszkasz

Część z naszych podatków trafia do samorządów. Mogą z tego pokryć remonty dróg, czy utrzymać komunikację miejską.

Wystarczy na pierwszej stronie zeznania podatkowego wpisać miejsce naszego zamieszkania, a nie zameldowania. Mówiła dziś o tym na naszej antenie Małgorzata Brzoza z Krajowej Administracji Skarbowej.

Przepisy podatkowe mówią, że składamy zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, który jest właściwy według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku. Jeśli jestem ze Szczecina np. i jestem zameldowana w Szczecinie, ale mieszkam w Stargardzie i 31 grudnia 2020 mieszkałam w Stargardzie, to tak naprawdę moje zeznanie podatkowe powinno zostać złożone w Stargardzie – mówi Małgorzata Brzoza.

Blisko 38 proc. z podatku dochodowego trafia do gmin. Dlatego samorządy proszą swoich mieszkańców, żeby zwracali na to uwagę. Przy okazji przypominamy o przekazaniu 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Słuchaj Rozmowy Dnia:

Foto: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie