Rozpoczyna się remont głównej ulicy w Dolicach

Niebawem rozpocznie się modernizacja ulicy Wojska Polskiego. W czwartek nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy prac – firmie Strabag. Koszt przebudowy 800-metrowego odcinka drogi to ponad 4 miliony złotych. 60 procent środków na ten cel pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Po 20 procent zabezpieczyły powiat stargardzki i gmina Dolice.

– Dobra praktyka, którą realizujemy z gminą Dolice pozwala nam na wspólną realizację i podział wkładu własnego w proporcji 50:50 – mówi starosta Iwona Wiśniewska.

W ramach inwestycji oprócz przebudowy samej jezdni przewidziano także utworzenie ścieżki pieszo- rowerowej, budowę nowych zjazdów do posesji oraz modernizację sieci kanalizacji deszczowej.