Rowerem ze Stepnicy do Widzieńska

Wybudowana przed laty i pokryta wówczas zwykłym tłuczniem trasa turystyczna została w praktyce od podstaw przebudowana. Teraz na całym, siedmiokilometrowym odcinku jej nawierzchnia wykonana jest w technologii HanseGrand, która – jak twierdzi burmistrz Andrzej Wyganowski – wraz z elementami drobnej architektury zapewni komfortową jazdę.

Modernizacja ścieżki pomiędzy Stepnicą a Widzieńskiem zakończy się za kilka dni.

Paweł Palica