Rekreacyjnie i sportowo. Inwestycje na obszarach wiejskich z unijnym wsparciem

Kolejna pula środków, blisko 800 tys. zł, która trafi do siedmiu beneficjentów z Pomorza Zachodniego, pozwoli na realizację inwestycji na terenie powiatu sławieńskiego i koszalińskiego. Działania te dotyczyć będą m.in. modernizacji placów zabaw i boiska oraz utworzenia nowego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Umowy przyznające wsparcie z PROW 2014-2020 podpisał w minionym tygodniu wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Ponad 100 tys. zł wsparcia pozwoli Gminie Darłowo na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domasławice. W ramach projektu wyposażona zostanie strefa placu zabaw, pojawią się też dodatkowe nasadzenia.

Unijne środki , ok. 80 tys. zł, pomogą również w modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Malechowie. Gmina Malechowo wymieni nawierzchnię boiska na nowoczesną i bezpieczną w użytkowaniu.

W Tychowie, przy ulicy Mickiewicza, powstanie nowe miejsce do uprawiania sportów ekstremalnych. W ramach projektu zaplanowana jest budowa nawierzchni jezdnej oraz konstrukcji czterech urządzeń: quarter pipe, bank ramp, ławki oraz poręczy prostej. Nawierzchnia betonowa skateparku to 208,680 m2. Budowa obiektu jest jednym z etapów zagospodarowania terenu, na którym jest już hala sportowa i orlik. Unijne wsparcie dla tej inwestycji wynosi blisko 90 tys. zł.

Ponad 80 tys. zł środków z PROW 2014-2020 pozwoli Gminie Manowo na wymianę 8 domków drewnianych w miejscowości Wyszewo. Nowe domki będą posadowione na betonowych płytkach chodnikowych, a ich dachy zostaną pokryte blachą dachówkową.

W ramach zagospodarowania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie Powiat Koszaliński (wsparcie z PROW 2014-2020 ponad 60 tys. zł) zakupi i zainstaluje urządzenia i stanowiska z elementami sensorycznymi, edukacyjnymi, poznawczymi, mającymi wpływ na ochronę środowiska, edukację i rozwój fizyczny. Pozwoli to na przeprowadzenie w tym miejscu lekcji przyrody, wychowania edukacyjnego czy zajęć sportowych. Zasadzone, różnorodne rośliny rozbudzą zmysły, świadomość, wpłyną na rozwój osób z niepełnosprawnościami, a także nauczą jak ważna jest przyroda. Zagospodarowany teren będzie ogólnodostępny i posłuży społeczności lokalnej.

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej czeka także Gminę Polanów. Na jej terenie przebudowane zostaną place zabaw w Polanowie: przy ul. Jana Pawła i ul. Różanej oraz ul. Mariańskie Wzgórza, a także w Garbnie i w Jacinkach oraz wybudowany nowy w miejscowości Rekowo. Unijne fundusze, w wysokości blisko 200 tys. zł, umożliwią także na wybudowanie hangaru na sprzęt wodny nad jeziorem Kaczym w Polanowie.

Beneficjenci na realizację swoich inwestycji, zgodnie z umową, mają 24 miesiące.