Radny sejmiku o zarobkach nauczycieli

Warto przypomnieć, że w sejmiku pełni on funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

– Nauczyciele są grupą niedoszacowaną. Kwestia dojścia do pewnych standardów powinna odbyć się o wiele wcześniej – twierdzi radny.

Marcin Przepióra uważa również, że szanse na porozumienie między rządem a nauczycielami, którzy grożą strajkiem są niewielkie.

– Jestem dyrektorem szkoły i w mojej szkole są trzy różne związki zawodowe, które często mają inne punkty widzenia. Nie jestem w tej sprawie optymistą – dodaje Marcin Przepióra.

Według radnego, niskie pensje nauczycieli to poważny problem, wynikający z wieloletnich zaniedbań wielu ekip politycznych. Przewodniczący komisji oświaty kultury i sportu, jest przekonany, że gdyby Polska po transformacji systemu skorzystała z rozwiązań bardziej rozwiniętych państw demokratycznych, to dziś nie mielibyśmy problemu z pensjami nauczycieli.

Posłuchaj całej rozmowy z Gościem Dnia: