Radni zadecydowali o nowych cenach sieciówek w Szczecinie

Radni podczas ostatniej sesji Rady miasta Szczecin jednogłośnie zgodzili się na obniżkę cen biletów miesięcznych w komunikacji miejskiej na wszystkie linie z wyjątkiem pospiesznych.

Nowe ceny mają obowiązywać od kwietnia przyszłego roku.

Obniżka dotyczy biletów dobowych, wielodobowych, okresowych oraz z programu “Szczecin przyjazny rodzinie”. Ostatecznie uchwalono 80 zł za bilet normalny i 40 zł za ulgowy.

Bez zmian pozostaną ceny biletów jednorazowych.