Kierowca chciał nielegalnie wwieźć odpady do Polski

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wjazd samochodu z nielegalnymi odpadami.

Kontrola odbywała się na autostradzie A6, w okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali transport odpadów, który wjeżdżał do Polski. Zatrzymanie nastąpiło na autostradzie w okolicach przejścia granicznego Kołbaskowo. Zatrzymany został samochód ciężarowy, który był prawidłowo oznaczony. Przewoził niedozwolone śmieci, były to odpady zmieszane, które nie kwalifikują się do odpadów, które można przewozić i przetwarzać -mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej

Zatrzymany pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na najbliższy, dysponujący wolnymi miejscami postojowymi parking strzeżony, wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i spełniający warunki magazynowania, gdzie został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko.