Przez 12 lat był zastępcą wójta. Teraz to on chce rządzić gminą

Co zatem może zaoferować osoba, która od 12 lat współrządzi samorządem, jako zastępca wójta Kazimierza Szarżanowicza?

Obecnie skupiłbym się na bezpieczeństwie, na naszych drogach. Mam tu na myśli poprawę i zwiększenie punktów świetlnych oraz modernizację i przebudowę dróg gminnych, a także łatwość dostępu do dróg śródpolnych – mówi Makowski.

Jednym z priorytetów jest również przebudowa drogi do Grzędzic i dalej do Żarowa. Makowski dodaje, że nie zapomina również o szkole w Grzędzicach.

Już wielokrotnie ogłaszaliśmy przetarg na przebudowę tej drogi. W tej chwili konkurs trwa. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu gminy, bo koszt tej inwestycji to koszt 13 milionów złotych.  W sąsiedztwie mamy szkołę, która również pochłonie kolejne dziesiątki milionów – dodaje Makowski.

Oprócz Jerzego Makowskiego o fotel wójta powalczą Marek Gardygajło, Dorota Mazur i Jaromir Palusiński.

Posłuchaj całej rozmowy z Jerzym Makowskim: