Przetarg na przebudowę dworca Szczecin Dąbie – w tym roku

Powstały w 1846 roku dworzec kolejowy Szczecin Dąbie doczeka się przebudowy. W tej chwili trwają prace projektowe, a pod koniec roku ogłoszony ma zostać przetarg na zrealizowanie inwestycji.

Modernizacja dworca Szczecin Dąbie to kompleksowa przebudowa historycznego dworca wraz z jego najbliższym otoczeniem. Jej głównym celem jest poprawa komfortu i standardu obsługi podróżnych, renowacja zabytkowego obiektu, a także dostosowanie go do współczesnych norm i wymagań technicznych. Ważnym elementem planowanej inwestycji jest również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na dworcu i w jego bezpośrednim otoczeniu, wprowadzenie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, a także rozwiązań proekologicznych. – Bartłomiej Sarna P.K.P. S.A

Inwestycja polegająca na przebudowie dworca Szczecin Dąbie będzie dofinansowana z budżetu państwa.