Przelewice: Ogromny sukces i doskonałe przygotowanie Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego (ZDJĘCIA)

 Występy zespołów folklorystycznych, jadło regionalne, napitki związane z regionem, przyznanie tytułu sołtysa roku – to wszystko już za nami. W sobotę i niedzielę odbył się w Przelewicach Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego.
Czy będzie jego kontynuacja i doskonale zorganizowana impreza na stałe zagości w wojewódzkim kalendarium, o to zapytaliśmy Zygmunta Siarkiewicza, Dyrektora Ogrodu Przelewice.

Zarząd Województwa postanowił, że będzie to wydarzenie cykliczne. Cieszymy się, że uwierzono w nas i będzie organizowane na terenie ogrodu w Przelewicach. Chcemy żeby to było wydarzenie z którego jest dumna nie tylko gmina Przelewice ale żeby z tego było dumne całe województwo. Żeby za 3-5 lat było to wydarzenie chętnie odwiedzane przez mieszkańców innych rejonów Polski – poinformował Zygmunt Siarkiewicz

Wicemarszałek Województwa Olgierd Kustosz, mówi o znaczącej roli sołtysów w zmienianiu krajobrazu polskiej wsi.

Cieszymy się, że mogliśmy w tej dwudniówce spotkać się ze wszystkimi. Przede wszystkim z sołtysami. Od wielu lat, najpierw jako radny Sejmiku, a później jako Wicemarszałek miałem pomysł, żeby ta Gala Sołtysa odbyła się. Żebyśmy wyróżnili tych najstarszych sołtysów, którzy przez wiele lat są taką inspiracją lokalną, ponieważ to sołtys zaraża mieszkańców pasją do poprawy swojego otoczenia – mówił Olgierd Kustosz

Frekwencja podczas Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego była zaskakująco duża, wręcz brakowało miejsc parkingowych na terenie całych Przelewic, a poziom zaprezentowany przez wystawców był bardzo wysoki.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio