Prezydent Stargardu podsumował działania miasta w zakresie oświaty

Na ostatniej sesji Rady Miasta w Stargardzie zastępca prezydenta miasta Ewa Sowa przedstawiła informację prezydenta miasta, dotyczącą stanu realizacji zadań oświatowych. Dotyczy ona również m.in. wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

– Wiemy proszę państwa, że ubiegły rok szkolny był nietypowy z racji pandemii, co myślę że miało również duży wpływ na osiągane przez uczniów wyniki, które zaprezentowali podczas egzaminu ósmoklasistów, ale myślę że budujące jest to, że nasze szkoły osiągały również wyniki wyższe od średniego wyniku nie tylko województwa ale i kraju zarówno w zakresie języka polskiego jak i matematyki i języka angielskiego. Myślę że również aktywność uczniów w zakresie udziału w konkursach przedmiotowych była wysoka, natomiast kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku w większości nie zawierały zaleceń, a natomiast te które się odbyły nie wpłynęły na dobre funkcjonowanie placówek – mówi zastępca prezydenta miasta Ewa Sowa.

XXXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 26. października. Oprócz informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych rozpatrzone zostały projekty m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Stargardu.