Prezydent Krzystek o pomocy dla uchodźców z Afganistanu: „Jesteśmy na to otwarci”

Zwracam się do Pana z prośbą o natychmiastowe zaoferowanie pomocy przez miasto Szczecin oraz wsparcie wszelkich akcji i inicjatyw mieszkańców naszego miasta na rzecz afgańskich współpracowników i ich rodzin, którzy przez ostatnie dwadzieścia lat pracowali z Wojskiem Polskim w Afganistanie” – z taką prośbą do Prezydenta Piotra Krzystka zwraca się Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej.

W dalszej części interpelacji złożonej 18.08.2021, radny przypomina o pomocy, jaką udzielił Prezydent, rodzinie z Syrii – „W przeszłości okazał Pan wsparcie rodzinie z Syrii i nie mam wątpliwości, że wie Pan, jak ważne jest przestrzeganie zasad i zobowiązań humanitarnych. Liczę, że po raz kolejny okaże Pan wsparcie dla ludzi uciekających przed islamskimi fundamentalistami”. Radny zwraca się do Piotra Krzystka o udzielenie azylu przynajmniej dla jednej z rodzin uchodźców z Afganistanu i pyta – „Czy Gmina Miasto Szczecin udzieli azylu dla uchodźców z Afganistanu, bądź zaangażuje się w inną formę pomocy humanitarnej ?”.

„Twoje Radio” poprosiło Prezydenta Szczecina o wypowiedź w tej sprawie.

Jako samorząd jesteśmy otwarci, podobnie jak przy poprzedniej fali uchodźców, deklarowaliśmy możliwość wsparcia, ale musi to być skoordynowane. Chodzi tu o dwa aspekty, bieżącej pomocy humanitarnej, którą zawsze możemy udzielać, gdy będzie taka potrzeba i ten drugi aspekt, stworzenia warunków dla uchodźców, którzy chcieliby zamieszkać w naszych samorządach, i to jest rola samorządu wówczas, bo ta pomoc humanitarna to jest raczej zadanie rządowe, ewentualnie organizacji pozarządowych, które oczywiście możemy wspierać. Jeżeli będziemy mieli osoby o uregulowanym statusie w Polsce, jako uchodźcy, rząd poprosi nas o wsparcie, to Szczecin na pewno zaoferuje swoją pomoc. Takie wsparcie będzie proponowane i my jesteśmy na to otwarci – z Prezydentem Piotrem Krzystkiem rozmawiał Janusz Merz