Prezydenckie nagrody trafiły do studentów i absolwentów

Uroczyste spotkanie Prezydenta Szczecina z laureatami i wyróżnionymi za najlepsze prace naukowe zakończyło tegoroczną edycję miejskiego konkursu. W czwartek Prezydent gratulował autorom i autorkom zwycięskich prac w pięknych wnętrzach Willi Lentza. Tegoroczna pula nagród wyniosła 63000 zł.

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promocja innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności: wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta, promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu; inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

 

LISTA NAGRODZONYCH

 1. Emilia Rogoża-Janiszewska, „Częstość mutacji germineralnych w genach predysponujących do raka piersi wśród pacjentek z rakiem piersi rozpoznawanym w młodym wieku”, Pomorski Uniwersytet Medyczny;
 2. Aleksandra Werner, „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach”, Uniwersytet Szczeciński;
 3. Mateusz Bilweski, „Wpływ fuzji danych nawigacyjnych i wiarygodności wektora stanu na ryzyko manewrów na akwenach ograniczonych”, Akademia Morska w Szczecinie;
 4. Szymon Zajączkowski, „Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 5. Bartek Litwinko, „Sala koncertowa Akademii Sztuki przy ulicy Łaziebnej w Szczecinie”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

 

LISTA WYRÓŻNIONYCH

 1. Magdalena Bednarek-Jędrzejek, „Ocena stężenia biomarkerów zaburzonej angiogenezy: fms-podobnej kinazy tyrozynowej sFlt-1 i łożyskowego czynnika wzrostu PLGF oraz wskaźnika sFlt-1/PLGF w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu z wczesnym i późnym początkiem”, Pomorski Uniwersytet Medyczny;
 2. Karol Pabich, „Spacer w chmurach – wieże i punkty widokowe Szczecina i okolic”, Akademia Sztuki w Szczecinie
 3. Aneta van Tuijl, „Transport and Renewable Energy in Smart Cities”, Uniwersytet Szczeciński;
 4. Igor Klyus, „Projekt przekształceń w obszarze tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie„, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 5. Beata Duraj, „Projekt koncepcyjny parku na terenie Wyspy Grodzkiej wraz ze szczególnym opracowaniem ogrodów sensorycznych”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 6. Aleksandra Bączkiewicz, „Analiza porównawcza zgodności ocen wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji w problemie odnawialnych źródeł energii”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 7. Adrian Antosik, „Nowe sylikonowe kleje samoprzylepne – otrzymywanie i właściwości”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 8. Aleksandra Kołosowska, „Tereny zieleni ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miasta Szczecin”, Uniwersytet Szczeciński.

 

W ciągu wszystkich 13 edycji Prezydent Miasta uhonorował 62 autorów wybitnych prac naukowych, przyznając 31 nagród i tyle samo wyróżnień.