Prawie 10 tys. koszalinian wzięło udział w głosowaniu. Sprawdź co powstanie z projektów obywatelskich

W tegorocznej edycji wzięło udział 9604 osób, a do wydania było prawie 3 miliony złotych. W głosowaniu ogólnomiejskim wygrał projekt pn. 40 Punktów Życia. Chodzi o zakup i montaż na terenie miasta defibrylatorów ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania serca.

W głosowaniu osiedlowym wygrały projekty:

Osiedle Bukowe
1. Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym
2. Ekologiczne Bukowe

Osiedle Jamno – Łabusz
1. Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej
2. Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno
3. Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła
4. Klub Osiedlowy Jamno – kawiarenka osiedlowa w budynku budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza.

Osiedle Lechitów
Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie

Osiedle im. M. Wańkowicza
Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan

Osiedle Raduszka
Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków

Osiedle Rokosowo
Ogród zabaw dla dzieci

Osiedle Śródmieście
Osiedlowy zawrót głowy – czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy

Osiedle Tysiąclecia
Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu

Osiedle Wspólny Dom
Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A. Zientarskiego z ul. Traugutta

Projekty, których wartość mieściła się w dostępnej dla osiedla kwocie 114.000,00 zł. skierowane bezpośrednio do realizacji w 2021r. (bez konieczności głosowania) to:

Osiedle Jedliny
“Magiczny ogród”

Osiedle Lubiatowo
1. Oświecenie Lubiatowa
2. Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiatowo

Osiedle im. T. Kotarbińskiego
Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11-17

Osiedle Unii Europejskiej
Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej

Osiedle Morskie
Ciemna strona Henryka Sienkiewicza

Osiedle Na Skarpie
Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. gen. Władysława Sikorskiego

Osiedle Nowobramskie
Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM

Osiedle im. J.i J. Śniadeckich
Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c.