Powstanie nowoczesny parking przy ul. Zdrojowej w Świnoujściu

Pod koniec ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg (ustny, nieograniczony) na wieloletnią dzierżawę gruntu przy ul. Zdrojowej. Powstanie tam wielopoziomowy parkingowiec dla samochodów osobowych wraz z parkingiem terenowym dla autokarów.

Całość zostanie zrealizowana przez lokalnego inwestora, firmę Park System ze Świnoujścia, która zarządza już trzema powierzchniami parkingowymi w mieście (czwarta, przy ul. Józefa Bema otwarta będzie od kwietnia br.). Koncepcja nowego parkingowca przewiduje blisko 500 miejsc postojowych, zlokalizowanych na poziomach -1, 0, 1 i 2. Na dachu budynku (poziom  3) przewidziano przestrzeń na panele fotowoltaiczne.

zdjęcie
– Świnoujski samorząd, mając świadomość skutków dynamicznie zwiększającej się liczby pojazdów, wdrożył politykę parkingową, którą konsekwentnie realizuje od co najmniej 2005 roku – mówi Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Świnoujścia. – Miasto posiada odpowiednie zapisy zobowiązujące inwestorów do budowy niezbędnej liczby miejsc postojowych w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. Należy przy tym zaznaczyć, że budowa parkingów nie jest zadaniem własnym gminy, co wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Miasto posiada w planach lokalizacje pod budynki garażowe w różnych strefach – w centrum, przy osiedlach mieszkaniowych czy dzielnicy nadmorskiej. Ponieważ są to inwestycje bardzo kosztowne, a mogące przynosić dochody, działki pod te parkingi są oferowane inwestorom prywatnym w formie sprzedaży lub dzierżawy. Dzięki wybudowaniu parkingów kubaturowych zwiększy się w przyszłości ilość miejsc postojowych, odpowiednio do rosnącego zapotrzebowania.

Poza korzyścią w postaci dodatkowej przestrzeni parkingowej wysokiej jakości, zyskiem miasta będą kwoty wnoszone przez inwestora za wieloletnią dzierżawę. Należy też podkreślić, że od początku trwania umowy inwestor płacić będzie podatek od nieruchomości oraz podatek z tytułu zabudowy, gdy parkingowiec zostanie oddany do użytku.

Czas, jaki zakłada inwestor na wybudowanie parkingowca, to trzy lata.