Powstaje karta do zniżek dla turystów odwiedzających Świnoujście

– Dzięki współpracy z samorządem, czyli z miastem Świnoujście być może w naszym mieście pojawi się karta turysty. Jesteśmy pewni, że będzie to dodatkowa zachęta, by na wyspach spędzać jak najwięcej czasu i korzystać ze wszystkich atrakcji. Karta będzie miała charakter karty rabatowej – mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.

Do karty turysty ma być dołączona lista miejsc udzielających rabatów. Wśród nich muzea, restauracje, sklepy i hotele.

Podobną kartę 16 lat temu stworzył Ryszard Szczepański. Jego pomysł nie do końca się przyjął wśród turystów. Dziś deklaruje pomoc i podpowie wdrażającym projekt, jakich błędów się wystrzec.

– W 2004 zainteresowanie podmiotów udzielających zniżek było bardzo duże, lecz mniejsze wśród turystów, którzy w tamtych czasach nie doceniali systemów rabatowych. Dziś, gdy pomysł z kartą wraca, cieszę i będę patronował całemu temu programowi. Karta turysty powinna się rozwijać, bo widzę w niej korzyści dla podmiotów udzielających zniżki i przede wszystkim dla turystów – mówi Ryszard Szczepański.

Kartę turysty ma wydawać samorząd. Jedną z koncepcji jest wręczanie jej turystom wraz z uiszczeniem opłaty klimatycznej. Taka dystrybucja może pomóc w ograniczeniu szarej strefy osób wynajmujących apartamenty bez pobierania opłaty klimatycznej i podatków. Szacuje się, że miasto na nieuczciwie wynajmujących pokoje gościnne i apartamenty, rocznie traci około 5 mln złotych.